galactophorous

galactophorous teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactophorous galactophorous