galactophore

galactophore teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactophore galactophore