galactometer

galactometer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactometer galactometer