galactolipin

galactolipin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactolipin galactolipin