galactolipid

galactolipid teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactolipid galaktolipid