galactokinase deficiency

galactokinase deficiency teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı