galactin

galactin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactin galactin