galact-

galact- teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galact- galact-