galabia

galabia teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galabia galabia