gala

gala teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gala gala

gala terimi için benzer kelimeler ve anlamları

band-gala bant gala
gala dinner gala yemeği
gala event gala etkinliği
gala evening gala gecesi
charity gala sadaka gala
gala reception gala resepsiyonu
awards gala ödüller gala
gala apple gala elması
gala performance gala performansı
gala show gala gösterisi
evening gala akşam gala
gala concert gala konseri
annual gala yıllık gala
gala night gala gecesi
benefit gala yararına gala
gala ceremony gala töreni
gala celebration gala kutlaması
gala function gala işlevi
gala awards gala ödülleri
anniversary gala yıldönümü gala
at a gala event gala etkinliğinde
gala awards ceremony gala ödülleri töreni
gala fundraiser gala bağışçısı
gala dance gala dansı
gala dinner offered by gala yemeği
gala dinner menu gala yemeği menüsü
at a gala galada
awards gala dinner ödüller gala yemeği
gala banquet gala ziyafet
fifa world player gala fifa dünya oyuncusu gala
fundraising gala bağış toplama gala
glittering gala ışıltılı gala
gala ball gala topu
gala match gala maçı
gala premier gala prömiyeri
de gala de gala
gala auctions gala ihaleleri
studded gala çivili gala
met gala gala ile tanıştım
chair of the gala gala başkanı
invited to a gala galaya davet edildi
gala eurovision gala eurovision
gala dinner hosted by gala yemeği
annual gala dinner yıllık gala yemeği
gala awards dinner gala ödülleri akşam yemeği
farewell gala dinner veda gala yemeği
presentation gala sunum gala
attendance at the gala dinner gala yemeğine katılım
gala media gala medya
red carpet gala kırmızı halı gala