gala

gala teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gala gala