gak

gak teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gak gak