gaiter

gaiter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı