gaiter

gaiter teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaiter tozluk