gaited

gaited teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaited gaited

gaited terimi için benzer kelimeler ve anlamları

five-gaited beş gaited
three-gaited üç gaited
gaited horse atlı at