gait

gait teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gait yürüyüş

gait terimi için benzer kelimeler ve anlamları

antalgic gait antaljik yürüyüş
ataxic gait ataksik yürüyüş
cerebellar gait serebellar yürüyüş
helicopod gait helicopod yürüyüş
hemiplegic gait hemiplejik yürüme
high steppage gait yüksek adımlı sayfa yürüyüşü
slow gait yavaş yürüyüş
spastic gait spastik yürüyüş
shuffling gait karıştırma yürüyüşü
gait disturbance yürüyüş bozukluğu
unsteady gait kararsız yürüyüş
abnormal gait anormal yürüyüş
gait training yürüyüş eğitimi
gait belt yürüyüş kemeri
staggering gait şaşırtıcı yürüyüş
gait cycle yürüyüş döngüsü
gait pattern yürüyüş şekli
waddling gait yürüyen yürüyüş
gait disorder yürüyüş bozukluğu
gait trainer yürüyüş eğitmeni
gait speed yürüyüş hızı
gait ataxia yürüyüş ataksisi
gait abnormalities yürüyüş anormallikleri
stiff gait sert yürüyüş
normal gait normal yürüyüş
walking gait yürüyüş yürüyüşü
gait abnormality yürüyüş anomalisi
freezing of gait yürüyüşün donması
gait instability yürüyüş kararsızlığı
awkward gait garip yürüyüş
crouch gait çömelme yürüyüşü
gait freezing donma yürüyüşü
gait difficulty yürüyüş zorluğu
change in gait yürüyüş şeklindeki değişiklik
wide-based gait geniş tabanlı yürüyüş
broad-based gait geniş tabanlı yürüyüş
in gait yürüyüşe
unstable gait kararsız yürüyüş
gait rehabilitation yürüyüş rehabilitasyonu
gait difficulties yürüyüş zorlukları
gait and balance yürüyüş ve denge
during gait yürüyüş sırasında
gait deviations yürüyüş sapmaları
human gait insan yürüyüşü
altered gait değiştirilmiş yürüyüş
trendelenburg gait trendelenburg yürüyüşü
on gait yürürken
gait test yürüyüş testi
gait apraxia yürüyüş apraksi
gait retraining yürüyüş eğitimi