gaiseric

gaiseric teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaiseric gaiseric