gainst

gainst teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gainst aykırı