gainly

gainly teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gainly gainly