gainless

gainless teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gainless kârsız