gainings

gainings teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gainings kazanç