gaining

gaining teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaining kazanma

gaining terimi için benzer kelimeler ve anlamları

gaining momentum momentum kazanmak
gaining traction çekiş kazanmak
gaining ground zemin kazanmak
gaining access erişim kazanmak
gaining insight içgörü kazanıyor
gaining experience tecrübe kazanmak
gaining popularity popülerlik kazanıyor
gaining market share pazar payı kazanmak
gaining control kontrolü kazanmak
gaining knowledge bilgi kazanmak
gaining support destek almak
gaining weight kilo almak
gaining importance önem kazanıyor
gaining confidence güven kazanmak
gaining recognition tanıma kazanmak
is gaining momentum momentum kazanıyor
gaining a foothold ayak basmak
gaining possession mülkiyet kazanmak
is gaining kazanıyor
in gaining kazanma
gaining an understanding anlayış kazanmak
gaining understanding anlayış kazanmak
gaining prominence öne çıkmak
gaining commitment taahhüt kazanmak
gaining in popularity popülerlik kazanıyor
while gaining kazanırken
are gaining momentum momentum kazanıyor
gaining influence nüfuz kazanmak
gaining steam buhar kazanıyor
gaining currency para kazanmak
gaining share pay kazanmak
gaining attention dikkatini çekmek
gaining in importance önem kazanma
by gaining kazanarak
gaining pace hız kazanıyor
gaining acceptance kabullenmek
gaining agreement anlaşma kazanmak
gaining speed hız kazanıyor
gaining time zaman kazanmak
gaining entry giriş kazanmak
gaining approval onay almak
gaining power güç kazanmak
are gaining kazanıyor
gaining buy-in katılım kazanma
gaining awareness farkındalık kazanmak
gaining skills beceri kazanma
gaining exposure maruz kalma
gaining trust güven kazanmak
is gaining traction çekiş kazanıyor
for gaining kazanmak için