gainer

gainer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gainer kazanan

gainer terimi için benzer kelimeler ve anlamları

full gainer tam kazanan
half gainer yarı kazancı
lean mass gainer yağsız kitle kazananı