gainer

gainer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gainer kazanan