gain ground

gain ground teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gain ground zemin kazanmak