gaily

gaily teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaily neşeyle

gaily terimi için benzer kelimeler ve anlamları

gaily painted şımarık boyalı