gaily

gaily teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaily neşeyle