gaillard cut

gaillard cut teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı