gaillard cut

gaillard cut teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaillard cut gaillard kesim