gaillard

gaillard teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaillard gaillard

gaillard terimi için benzer kelimeler ve anlamları

gaillard cut gaillard kesim