gaijin

gaijin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaijin gaijin