gai

gai teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gai gai

gai terimi için benzer kelimeler ve anlamları

moo goo gai pan moo goo gai pan
gai choy gai choy