gah

gah teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gah gah

gah terimi için benzer kelimeler ve anlamları

gah said dedi ki
lashkar gah kirpik gah