gah

gah teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gah gah