gagman

gagman teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gagman espri yazarı