gaggle

gaggle teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı