gagging

gagging teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gagging geğirme