gaggery

gaggery teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaggery gaggery