gagger

gagger teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gagger gagger