gagged

gagged teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gagged gagged