gaged

gaged teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaged gaged

gaged terimi için benzer kelimeler ve anlamları

be gaged hesaplanmak