gaga

gaga teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaga bunak