gaga

gaga teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaga bunak

gaga terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lady gaga lady gaga
go gaga git gaga
has gone gaga gaga gitti