gag-bit

gag-bit teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gag-bit gag bit

gag-bit terimi için benzer kelimeler ve anlamları

gag tıkaç
gag law tıkaç kanunu
gag order tıkaç sırası
gag reflex öğürme refleksi
gag rule tıkaç kuralı
running gag koşu şakası
sight gag görüş gag
gag reel tıkaç makarası
mouth gag ağız tıkacı
test gag test gagası
gag orders tıkaç siparişleri
gag on şaka yapmak
gag me ağzıma beni
global gag rule küresel tıkaç kuralı
gag press tıkaç basın
gag writer şaka yazarı
gag it şaka yap
gag response tıkaç yanıtı
do a gag bir şeyler yap
gag easily kolayca tıkaç
caused them to gag. onları tıkamaya neden oldu.
gag clause şaka maddesi
gag from şaka yapmak
gag over şaka yapmak
gag the mouth ağzını tıkamak
old gag eski tıkaç
puts a gag on şaka yapar
gag p19 şaka p19
a gag reflex tıkaç refleksi
gag up ağzı açık
pr gag pr gag
gag pol tıkaç pol
do you gag easily kolayca tıkar mısın
gag and vomit tıkaç ve kusma
gag effect tıkaç etkisi
intact gag reflex bozulmamış tıkaç refleksi
the need to cough or gag öksürme ya da tıkaçlama ihtiyacı
go gag şaka yapmak
bit by bit azar azar
bit a bit biraz
32-bit or 64-bit windows 7 professional 32 bit veya 64 bit pencereler 7 profesyonel
but bit by bit ama azar azar
bit for bit copy bit kopyası için bit
bit by bit learning yavaş yavaş öğrenme
is getting smarter bit by bit. giderek daha zeki oluyor.
a bit biraz
auger bit burgu ucu
bell-hanger's bit zil askı s #
bergy bit bergy biti
bit bit