gag rule

gag rule teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gag rule tıkaç kuralı

gag rule terimi için benzer kelimeler ve anlamları

global gag rule küresel tıkaç kuralı
gag tıkaç
gag law tıkaç kanunu
gag order tıkaç sırası
gag reflex öğürme refleksi
gag-bit gag bit
running gag koşu şakası
sight gag görüş gag
gag reel tıkaç makarası
mouth gag ağız tıkacı
test gag test gagası
gag orders tıkaç siparişleri
gag on şaka yapmak
gag me ağzıma beni
gag press tıkaç basın
gag writer şaka yazarı
gag it şaka yap
gag response tıkaç yanıtı
do a gag bir şeyler yap
gag easily kolayca tıkaç
caused them to gag. onları tıkamaya neden oldu.
gag clause şaka maddesi
gag from şaka yapmak
gag over şaka yapmak
gag the mouth ağzını tıkamak
old gag eski tıkaç
puts a gag on şaka yapar
gag p19 şaka p19
a gag reflex tıkaç refleksi
gag up ağzı açık
pr gag pr gag
gag pol tıkaç pol
do you gag easily kolayca tıkar mısın
gag and vomit tıkaç ve kusma
gag effect tıkaç etkisi
intact gag reflex bozulmamış tıkaç refleksi
the need to cough or gag öksürme ya da tıkaçlama ihtiyacı
go gag şaka yapmak
rule after rule kuraldan sonra kural
allen's rule allen & # x27; kuralı
american law institute rule amerikan hukuk enstitüsü kuralı
as a rule kural olarak
bartholomew's rule of fourths bartholomew'ın dördüncü kuralı
bergmann's rule bergmann kuralı
blind man's rule kör adam kuralı
board rule yönetim kurulu kuralı
cab rank rule taksi sırası kuralı
caliper rule kumpas kuralı
calliper rule kaliper kuralı
chain rule zincir kuralı