gag rule

gag rule teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gag rule tıkaç kuralı