gag reflex

gag reflex teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gag reflex öğürme refleksi