gaffney

gaffney teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaffney gaffney