gaffle

gaffle teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaffle gaffle