gaffer

gaffer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaffer moruk

gaffer terimi için benzer kelimeler ve anlamları

gaffer tape gaffer bandı
old gaffer old gaffer