gaffe

gaffe teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaffe gaf