gaffe

gaffe teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaffe gaf

gaffe terimi için benzer kelimeler ve anlamları

make a gaffe kahve yapmak
major gaffe büyük kahve