gaeltacht

gaeltacht teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gaeltacht gaeltacht

gaeltacht terimi için benzer kelimeler ve anlamları

gaeltacht region gaeltacht bölgesi