g-string

g-string teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı