g-man

g-man teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-man federal ajan

g-man terimi için benzer kelimeler ve anlamları

man-to-man adam adama
man-to-man defense erkek erkeğe savunma
one man's meat is another man's poison bir erkeğin eti bir erkeğin zehridir
man to man adam adama
man's man erkek erkek
one man's meat is another man's poison bir erkeğin eti bir erkeğin zehiridir
a man's man bir erkek
a hungry man is an angry man aç bir adam kızgın bir adamdır
man by man erkek adam erkek
one man's trash is another man's treasure bir adamın çöpü, başka bir adamın hazinesidir
man's inhumanity to man erkek erkeğe insanlık dışı
man versus man erkeğe karşı erkeğe
one man's loss is another man's gain bir erkeğin kaybı bir erkeğin kazancıdır
give a man a fish and you feed him for a day. teach a man to bir adama balık verin ve onu bir günlüğüne besleyin. bir adama öğret
one man's terrorist is another man's freedom fighter bir adamın teröristi başka bir adamın özgürlük savaşçısı
a man's meat is another man's poison bir erkeğin eti, başka bir erkeğin zehiridir
a man's trash is another man's treasure bir adamın çöpü başka bir adamın hazinesidir
a man is only a man bir erkek sadece bir erkek
that make a man a man bu bir erkeği erkek yapar
a dog is a man's best friend bir köpek bir erkeğin en iyi arkadaşıdır
a good man is hard to find iyi bir adam bulmak zor
a man is known by the company he keeps bir adam sahip olduğu şirket tarafından bilinir.
a man's home is his castle bir erkek evi onun şatosu
a man's reach should exceed his grasp bir adamın ulaşabileceği yer kavramasını geçmemelidir
advance man avans adam
advertising man reklamcı adam
angry young man öfkeli genç adam
ape-man maymun adam
arago man arago adamı
arms and the man silah ve adam
auntie man teyze adam
bad man kötü adam
beat man dövmek
belt man kuşak adam
best man en iyi adam
blind man's buff kör adam tutkunu
blind man's rule kör adam kuralı
boskop man boskop man
boxgrove man şimşir adam
brutus is an honorable man brüt onurlu bir adamdır
butter-and-egg man tereyağlı yumurta adamı
button man düğme adam
byre-man byre-man
cave man mağara adamı
cellar-man kiler-man
cis man cis man
combe-capelle man tarak-capelle adam
company man şirket adamı
con man dolandırıcı
con-man dolandırıcı