k-jetronic

k-jetronic teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-jetronic k-jetronik

k-jetronic terimi için benzer kelimeler ve anlamları

l-jetronic l-jetronic
jetronic jetronik