x-bar chart

x-bar chart teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-bar chart x çubuk grafiği