k-cups

k-cups teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-cups k-bardaklar

k-cups terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cups bardaklar
in one's cups bir bardakta
muffin cups çörek bardak
styrofoam cups strafor bardak
nesting cups iç içe geçmiş bardak
disposable cups tek kullanımlık bardaklar
custard cups muhallebi kupa
in his cups onun bardaklarında
peanut butter cups fıstık ezmesi
cups and saucers bardaklar ve tabaklar
cups of tea bardak çay
cups water bardak su
cups all-purpose flour çok amaçlı un kapları
2 cups 2 bardak
two cups iki fincan
padded cups yastıklı bardaklar
cups of water su bardağı
ice cups buz bardağı
molded cups kalıplı bardaklar
polystyrene cups polistiren bardaklar
cups flour bardak unu
cups of coffee bardak kahve
snack cups aperatif bardak
cups kosher salt bardak koşer tuzu
cups of bardak
2 cups all-purpose flour 2 fincan çok amaçlı un
cups chocolate chips bardak çikolata cips
mugs and cups kupalar ve bardaklar
disposable plastic cups tek kullanımlık plastik bardak
cups and balls bardaklar ve toplar
cleaning cups temizlik kapları
2 cups flour 2 bardak un
bottom bracket cups orta göbek bardak
wired cups kablolu bardaklar
cups milk bardak süt
cups of flour un bardağı
ounce cups ons bardak
2 cups of flour 2 su bardağı un
reversible ear cups geri dönüşümlü kulak bardak
two cups of coffee iki bardak kahve
u-cups u-bardak
centrifuge cups santrifüj kapları
cups, bowls bardaklar, kaseler
crimped cups kıvrılmış bardak
add 2 cups 2 bardak ekle
reusable cups tekrar kullanılabilir bardak
2 cups sugar 2 su bardağı şeker
a set of cups bir bardak seti
cups granulated sugar su bardağı toz şeker
2 cups of water 2 su bardağı su