c scan

c scan teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c scan c taraması

c scan terimi için benzer kelimeler ve anlamları

brain scan beyin taraması
cat scan kedi tarama
ct scan ct tarama
helical scan helisel tarama
magnetic resonance scan manyetik rezonans taraması
meckel scan çil taraması
mr scan bay taraması
nmr scan nmr taraması
pan and scan kaydır ve tara
pet scan evcil hayvan taraması
retinal scan retina taraması
scan taramak
scan. tarayın.
slow-scan television yavaş tarama televizyonu
ventilation-perfusion scan havalandırma perfüzyon taraması
bone scan kemik taraması
mri scan mri taraması
ultrasound scan ultrason taraması
quick scan hızlı tarama
scan for taramak
departure scan kalkış taraması
scan rate tarama hızı
arrival scan varış taraması
deep scan derin tarama
custom scan özel tarama
scan tool tarama aleti
dexa scan deksa taraması
scan mode tarama modu
scan through taramak
body scan vücut taraması
computed tomography scan bilgisayarlı tomografi taraması
environmental scan çevresel tarama
virus scan virüs tarama
lung scan akciğer taraması
auto scan otomatik tarama
start scan taramayı başlat
muga scan muga taraması
a scan bir tarama
fast scan hızlı tarama
thyroid scan tiroid taraması
progressive scan kademeli tarama
scan line tarama çizgisi
scan now şimdi tara
bone density scan kemik yoğunluğu taraması
side scan sonar yandan taramalı sonar
scan range tarama aralığı
accurate scan doğru tarama
smart scan akıllı tarama
scan speed tarama hızı
hida scan hida taraması